Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Zwroty kierować na adres:

ID Solutions Daniel Kaczmarek

Podwisłocze 33/11

35-309 Rzeszów

Zwroty i reklamacje

Warunki dotyczące zwrotów i reklamacji opisane są odpowiednio w punktach VIII i IX regulaminu zakupów dostępnego tutaj.

Wyciąg w regulaminu zakupów dotyczący zwrotów i reklamacji

 VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
  • Mający krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty noszące ślady użytkowania, jak zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne bądź w jakikolwiek sposób odbiegające od wyglądu Produktu w momencie jego wysyłki
  • zakupu towaru, który ze względu na swój charakter i właściwości nie nadaje się do dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym zwrotom nie podlegają produkty chemiczne oraz produkty chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, w tym wypadku dyfuzor zapachowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres sprzedawcy wraz z kompletem metek, naklejek etc. Zwroty nie spełniające tych warunków uznaje się za będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych rzeczy, w związku z czym nie są one rozpatrywane.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi Wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu towaru.

9. Kupujący zobowiązuje się zwrócić towar w stanie pozwalającym na jego ponowną sprzedaż. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta:

"ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9."

10. W wypadku zwrotu towaru nie nadającego się do ponownej odsprzedaży Kupujący otrzyma zwrot kwoty pomniejszony o koszt wytworzenia towaru.

11. Zwroty należy kierować na adres:

Laifbrand

ul. Podwisłocze 33/11

35-309 Rzeszów

Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania tutaj. 

Formularz należy wydrukować i czytelnie wypełniony dołączyć wraz dowodem zakupu (paragon bądź faktura) do zwracanego produktu.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres podany w potwierdzeniu zamówienia.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl